Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.


 
RSS
A A A
SmodBIP

Przedmiot działalności

Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne.

Rodzajami działalności leczniczej Zakładu są:

1) stacjonarne i całodobowe inne niż szpitalne świadczenia zdrowotne,

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1)  udzielanie całodobowych, stacjonarnych świadczeń:

        a) opieka i pielęgnacja osób nie wymagających hospitalizacji,

        b) leczenie,

        c) rehabilitacja,

        d) organizowanie czasu wolnego,

        e) pomoc przy rozwiązywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowych,

        f) przygotowanie chorego do samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym,

2)  udzielanie świadczeń w zakresie:

        a) rehabilitacji leczniczej,

        b) diagnostyki medycznej,

        c) wydawania orzeczeń o stanie zdrowia,

        d) oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

2  Zakład może prowadzić badania naukowe i prace badawczo–rozwojowe zgodnie z zakresem prowadzonej działalności.

3. Zakład może prowadzić kształcenie osób przygotowujących się i wykonujących zawód medyczny.

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych wynikających z ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity ( Dz. U. 212 z 2002 roku poz.205 ze zm.) oraz wydawanych na tej podstawie przepisów wykonawczych, a ponadto realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych. Opublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 10.05.2021
Podpisał: Andrzej Balicki
Dokument z dnia: 29.11.2009
Dokument oglądany razy: 6 778