Ta strona używa cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, wyłącz ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Rozumiem, nie pokazuj więcej.

 
RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o rozpoczęciu projektu partnerskiego.Informacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ „Leśna Ustroń w Tucznie

o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ „Leśna Ustroń” w Tucznie na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

Uzasadnienie przyczyny przystąpienia do realizacji Projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

1. Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie – partnerem projektu,
2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie – partnerem projektu,
3. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej “ZDROJE” w Szczecinie – partnerem projektu,
4. Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie – partnerem projektu,
5. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie – partnerem projektu,
6. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach – partnerem projektu,
7. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika – partnerem projektu,
8. Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – partnerem projektu,
9. Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu – partnerem projektu,
10. SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie – partnerem projektu,
11. Szpitalem Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. w Kołobrzegu – partnerem projektu,
12. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie – partnerem projektu,
13. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie – partnerem projektu.

„Zachodniopomorskie e-Zdrowie”, jest projektem, którego celem jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Kluczową funkcjonalnością projektu będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) spełniając jednocześnie wymagania ustawowe w tym zakresie. Projekt „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” znacząco zmodyfikuje informatycznie system ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umożliwi utworzenie jednego regionalnego centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych wygenerowanych w regionie oraz oferowanych przez podmioty lecznicze skupione w tym systemie.Opublikował: Andrzej Balicki
Publikacja dnia: 10.07.2018
Podpisał: Andrzej Balicki
Dokument z dnia: 18.06.2018
Dokument oglądany razy: 1 425